Sò lạnh tủ lạnh Hitachi bị hư, giá thay bao nhiêu?

Sò lạnh tủ lạnh Hitachi bị hư, giá thay bao nhiêu?

Both comments and trackbacks are currently closed.